Program 2019-11-08

I dagens program får vi höra hur Lyckeby Starch med ett snitt på ungefär 11 ton handelsstärkelse per hektar går mot ett normalår och hur slumpvisa jordprovtagningar i Skåne och Blekinge för rotgallnematoderna M.chitwoodi och M. Fallax ger hopp.

Senaste programmen