Program 2019-03-15

Sockerbetsodlare kommer i år att använda sockerbetsfrö som är betat med Force. Men det kan eventuellt innebära ett sämre skydd mot insektsangrepp.
Nordzucker kalkylerar med ännu ett förlustår. Men förhoppningen är att ekonomin ska bli bättre igen när största konkurrenten stänger fabriker.

Senaste programmen