Program 2019-01-12

Under metoo-rörelsen har det framkommit berättelser från kvinnor om sexuella övergrepp också i det gröna näringslivet. LRFs Jämställdhetsakademi har sammanställt ett urval av berättelserna i en rapport. I dagens program fortsätter vi också att berätta om diken och idag ska det handla om vikten av att ha ett fungerande dikesföretag.

Senaste programmen

Politikerutfrågningen