Program 2018-12-06

I dagens Lantbruksnytt träffar vi Livsmedelsföretagens chefsekonom som berättar att priset på livsmedel behöver gå upp med fem procent för att livsmedelsföretagen ska täcka sina ökade kostnader. Vi ska även tillbaka till Växjö Möte. I dag handlar det om växtskyddsmedel och problem och möjligheter vad gäller de insatserna inom svenskt lantbruk.

Senaste programmen