ANNONS

Stående eller liggande valsar?

Om man ska ha stående eller liggande valsar i fastgödselspridaren bestäms av konsistensen på gödseln. Liggande valsar passar bäst till lätt, torr och komposterad gödsel medan stående valsar gör bästa jobbet i fuktigare gödsel eller där det finns klumpar. Anledningen till att liggande valsar passar bäst till torr gödsel med myket halm är att dessa river upp materialet bättre. Nackdelen med liggande valsar är smalare arbetsbredd. För att erhålla större arbetsbredd har maskiner med liggande valsar tallrikar längst bak. Dessa ökar spridningsbredden samt medför en än jämnrare fördelning av gödseln.
Även gödselspridare med stående valsar kan ha tallrikar för ökad arbetsbredd. Gör att klara av att hantera lös gödsel kan spridarna vara utrustade med en hydrauliskt manövrerbar baklämm. Dessa finns till båda maskintyperna.
Tyska Strautmann tillverkar två modellserier fastgödselspridare, Universal VS samt BE.
Den förstnämnda finns i fyra storlekar från 10–18 kubikmeter. De finns med horisontala valsar och tallrikar eller med vertikala valsar. Med tallrikar är spridningsbredden upp till 24 meter och med vertikala valsar 8 upp till 8 meter.
Dessa spridare är tillverade i stål och lacerkade i Strautmanns röda och gröna färger. Universal VS har en speciell drivning med stjärnhjul till bottenkedjorna som medför att material inte kan bygga på så att kedjorna lyfter sig. Därmed kan man även sprida kalk med Universal VS.
Den andra modellen har galvaniserade sidoplåtar och trä i botten. Storlekarna är från 8–10,5 kubikmeter och när det gäller dessa kan kunderna välja mellan stående eller liggande valsar.

Strautmanns fastgödeselspridare Universal VS har hydrauliskt ställbar kantspridning.