Inslag Ny kamerateknik från Datalogisk

En ny kamerateknik från Datalogisk ska kunna minska den enskilda lantbrukarens användning av herbicider med upp till 80 procent. Tekniken heter Weedmaps och just nu pågår det forskning för att utveckla systemet och förhoppningen är att den färdiga produkten ska bli en milstolpe för växtodlare världen över.

Senaste inslagen

Protein som grisfoder
Klövverkning
Bältaregården
Rådgivarträff bördighet
Biolectric Sweden
Avant presenterar ny kompaktlastare
Solcellsstöd
Falköpings mejeri ser ljust på framtiden
Mjölkmarknaden
Kvalité eller kvantitet
Pensionär efter lantbruk
Osttillverkning - Hyby Blå
Ny ledamot LRF Ungdomen
Få sökande till gröna jobb
Odlarmöte stärkelsepotatis
Årets mjölkbonde 2019
Odlarföreningen Lyckeby
Export av griskött Kina
Starkt 2018 för Lantmännen