Inslag Ekobalans

I dag sprids biogödsel från OX2s biogasproduktion i Helsingborg på närliggande jordbruksmark. Fördelarna är att det ger en återföring av växtnäring och mullämnen till jorden, men nackdelen är att biogödslet består till 96 procent av vatten, vilket leder till höga kostnader och onödig miljöbelastning. Ett problem som Lundabaserade Ekobalans nu funnit en lösning på.

Senaste inslagen

Väderstad Tempo L
Grimme marknaden
Sommarmöte sockerbetsodlare
Praktik på grisgåd gav sommarjobb
Torkteknik
Svinstall Tomelilla
Tiger Celli 190 Bio
New Holland marknaden
Nya avtalet för sockerbetor till 2020
HIR TB-analys
LRF Konsult
Sötpotatis
DriverIMPACTS
Nytt fall av newcastlesjuka
Mejeritekniker
Wagyu del 2
Kalk och spannmål
Wagyu del 1
Bra vår för betorna
Solenergi