Inslag Ekobalans

I dag sprids biogödsel från OX2s biogasproduktion i Helsingborg på närliggande jordbruksmark. Fördelarna är att det ger en återföring av växtnäring och mullämnen till jorden, men nackdelen är att biogödslet består till 96 procent av vatten, vilket leder till höga kostnader och onödig miljöbelastning. Ett problem som Lundabaserade Ekobalans nu funnit en lösning på.

Senaste inslagen

Traktorrillverkning MF
EU finansiering marknadsföring
Bekämpningsmedel i livsmedel
Rapsgödsling Plantekongres
Sydgrönts unika rödbetskokeri
Gräsogräsförsök Plantekongres
Spaniens grisproduktion
SLUs växtproteinfabrik
Dikesföretag
LRFs Jämställdhetsakademi
Diken
Vad händer utan glyfosat
Betkampanj avslutad
Sjukdomsövervakningen av vilda djur avbryts
Jordbrukardagarna 2019
OP Maskiner
Minerallagen
Utökning Lyckeby
Nötodling
Eldriven maskin

Politikerutfrågningen