Inslag Ekobalans

I dag sprids biogödsel från OX2s biogasproduktion i Helsingborg på närliggande jordbruksmark. Fördelarna är att det ger en återföring av växtnäring och mullämnen till jorden, men nackdelen är att biogödslet består till 96 procent av vatten, vilket leder till höga kostnader och onödig miljöbelastning. Ett problem som Lundabaserade Ekobalans nu funnit en lösning på.

Senaste inslagen

SGU letar vatten från helikopter
Rekordår för Varaslättens lagerhusförening
Göteborgs stadsbonde
Lusernforskning
Argo Tractors marknaden
Halla gårds nya slaktsvinstall
HKScan höjer grispriset
Slutet kretslopp på Halla gård
Krampevagn
Elstängsel
Followit
Filips sockerbetor
Jordbruksverket utreder Livsmedelsstrategin
Provkörning McCormick X7624 VT-DRIVE
Förnyelsebara drivmedel Neste
Vallfoder till gris
Provkörning Valtra A114 Hitech 4
Statistik från torkåret 2018
Ford transit
Förhindra läckage av Diflufenikan