Inslag Nyheter från Datalogisk

För ganska precis ett år sedan lanserade Datalogisk sin då nya tjänst Kemikoll, som skulle göra det lättare för lantbrukaren att hålla koll på vilka växtskyddsmedel som är godkända i respektive gröda och vad som gäller vid just den tidpunkt då lantbrukaren vill använda det. Ett år senare släpper man en stor uppdatering till tjänsten och samtidigt kan man konstatera att Kemikoll blivit Datalogisks största succé så här lång.

Senaste inslagen

Bruna värphöns bäst för ekoproduktion
Ny skadegörare i vårvete
Agriwise
Svinsmart och smittsäker utlastning av grisar
Renkavle Växjö möte
SLU säljer jordbruksmark
ISOBUS reskapsmodul
Handlingsplan afrikansk svinpest
ImpSteer
Multimaskin
Handelskrig med Kanada
Produktionsvärdet
CropSAT för ekoodlare
Problemen på Örtofta
Mjällby lantgård musselmjöl
Manitou teleskoplastare
Mällby lantgård
Rekordskörd av betor
Jul på Hässleholmsgården
Avräkningspris lamm del 2