Program 2019-08-13

Vi besöker Forsbecks i Östergötland, en lokal aktör inom spannmål och utsäde och så tittar vi på en utbildning för stadsodlare. Det är Stadsbruksinkubatorn Botildenborg i Malmö som anlagt 1 500 kvadratmeter fysisk modellodling.

Senaste programmen