Program 2019-06-11

Med HIR TB-analys ska växtodlare kunna effektivisera och öka sina inkomster, med start under kommande höst. I Nordic Sugars nya avtal för sockerbetor till 2020 går man över till hektarbaserade kontrakt och vill locka till mer odling.

Senaste programmen