Program 2019-05-15

Svensk högkapacitetsmaskin för precisionssådd gör entré på Öländsk maskinstation. Det handlar om över 100 hektar majs per dygn som kommer i jorden.
Produktionen av får och lamm minskade kraftigt i mars månad jämfört med förra året visar siffror från animalieproduktionen.

Senaste programmen