Program 2019-03-06

Vi besöker HK Scans grisslakteri i Kristianstad som under de senaste tio åren varit föremål för flera stora investeringar. Samtliga för att effektivisera, minska kostnaderna, öka livsmedelssäkerheten och värna om miljön.
Tillväxtreglering är ett nytt verktyg för svenska rapsodlare som användes flitigt i höstas. Nu när tillväxten börjar sätta fart kan det på nytt bli en intressant verktyg i rapsen.

Senaste programmen