Program 2019-01-11

Ett glyfosatförbud skulle kosta de svenska växtodlingsföretagen över 1000 kronor per hektar. Det tror Jordbruksverket som räknat på vad ett förbud skulle innebära för lantbruket. I dagens program handlar det också om diken. LRF har nämligen startat en studiecirkel i dikeskunskap och vi ska höra varför det är så viktigt att sköta sina diken runt markerna.

Senaste programmen

Politikerutfrågningen