Program 2018-10-11

I dagens Lantbruksnytt kan vi berätta att bladlössen har ökat kraftigt i höstsäden i Skåne, och därmed är det stor risk för rödsotvirus. Lantbrukare bör kontrollera sina fält noga. He-Vas Combi Disc har blivit populär i England som ett verktyg för att bekämpa renkavle. Vi var på plats när maskinen gjorde Sverigepremiär.

Senaste programmen