Program 2018-03-13

I dagens Lantbruksnytt besöker vi en dansk mjölkgård som beräknas spara över 200 000 danska kronor per år efter att de sett över sina produktionskostnader. Vi var på plats när OP-maskiner och Gullviks nyligen höll sitt årliga informationsmöte för sina medlemmar. De dominerande ämnena var växtskydd och nya traktordirektiv.

Senaste programmen