Program 2018-01-12

I dagens program besöker vi Bryla Jordbruk, ett företag där två lantbrukare gått samman med gott resultat och så tittar vi på möjligheterna att använda insekter i livsmedelsproduktionen.

Senaste programmen