ANNONS

Svensk hemsida för Pöttinger

Den österrikiska maskintillverkaren Pöttinger har på kort tid ändrat sin organisation i Sverige. Från att arbetat med en importör och återförsäljare är det nu direktförsäljning från fabrik till återförsäljare som gäller. Ett antal viktiga nyckelpersoner har anställts som arbetar på den svenska marknaden mellan fabriken och återförsäljarna och som ett led i denna förändring har nu Pöttinger gjort en svensk version av sin hemsida. Där kan man finna återförsäljare, kontaktuppgifter till Pöttingers svenska personal samt läsa och se bilder på alla de produkter som marknadsförs i Sverige. Adressen dit är: https://www.poettinger.at/sv_se