ANNONS

Smålands Traktor byter namn

Smålands Traktor AB, som har anläggningar på Propellervägen, söder om Kalmar Flygplats samt i Frödinge i norra delen av länet, byter nu namn till Söderberg & Haak Öst AB.

Namnändringen innebär ingen förändring i verksamheten utan är snarare en följd av att huvudägaren ändrat strategi beträffande sin försäljningsorganisation i landet. Detta innebär att Söderberg & Haak kommer att bli en del av företagsnamnet på de anläggningar där Söderberg & Haak är huvudägare i bolagen.

Jörgen Bogren, verksamhetsledare och tillika delägare i bolaget, kommenterar ”Vi kommer inte att ändra något i vår bemanning eller lokala förankring, men vi ser det naturligtvis som en fördel att ingå i Söderberg & Haak-gruppen med den finansiella styrka och övriga synergier det ger. Med namnbytet blir vår tillhörighet tydligare och det tror jag är bra för både kunder och leverantörer”.