ANNONS

Ny produkt för höstsäd

Tillräcklig tillgång på fosfor och kalium är viktig för höstsädens utveckling på höst, tidig vår och för övervintringen. Manganbrist kan också vara en orsak till utvintring, särskilt i höstkorn. Vid sådd efter stråsäd kan även några kilo kväve på hösten vara positivt för etableringen och grödans utveckling.
Yara har därför tagit fram en ny produkt för etablering av höstsäd. Det är YaraMilla 8-10,5-20 Mangan. Det är en NPK-produkt med mangan.