ANNONS

Mer elektronik ger mer krypström i stallet

Oönskad krypström i stallinredningen är ett problem som leder till produktionsnedsättning då djuren mår sämre och framförallt dricker mindre. Problematiken med krypström är välkänd sedan länge och för att undvika den finns regler om jordning av armering och stallinredning.
Men på senare tid har problemen ökat och det beror på att stallar har allt mer elektronik. Därför gäller det att kontrollera en gång i halvåret hur situationen är i stallet och byta ut elektronik som medför krypström.