ANNONS

Avvaktande gödselmarknad

Handeln med gödsel är just nu i det närmaste obefintlig. Marknaden för urea och även den svag och priserna ligger stilla. Branschen tror att priset på urea ligger i nuvarande nivå fram till augusti.
Därmed finns det inget stöd för prisuppgång på gödsel i det korta perspektivet.
Troligtvis får spannmålspriset efter skörd en stor påverkan på gödselpriset framöver. Faller spannmålspriset tillbaka ligger sannolikt gödselpriset kvar på nuvarande nivå. Men om spannmålspriset kommer att stiga under hösten finns det sannolikt möjlighet att gödselindustrin försöker öka priset på gödsel.